AIRLESS

Kollárova 202/34 01306 Terchová
Slovenská republika
Mobil: +421 903 012 463
www.airless.sk
e-mail: info@airless.sk

Bankové spojenie: ČSOB
č.ú.: 4002 861 611 /7500
IČO: 4308 3161
DIČ: 107 550 8214
IČ DPH: SK 107 550 8214

Komplexný systém antikoróznej ochrany

Mobil: +421 903 012 463
E-mail: info@airless.sk