TECHNOLÓGIE

1. Meracie zariadenia

Strojné zariadenia predúprava:

2. Aplikačné technológie

Komplexný systém antikoróznej ochrany

Mobil: +421 903 012 463
E-mail: info@airless.sk
Balotina

Pieskovacie práce